Foto Torgny Lindén

Diakonalt ledarskap

Diakoni är hela kyrkans ansvar och diakoner ska leda det diakonala arbetet. Diakonalt ledarskap är viktigt för att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en diakonal kyrka. I föredrag, workshops, och seminarier delar jag med mig av mina erfarenheter av att leda och problematiserar frågan om diakonalt ledarskap behövs i Svenska kyrkan och i omvärldsanalyser och handledning delar jag med mig av mina erfarenheter i diakonalt ledarskap. 

Diakonalt ledarskap - behövs det

Svenska kyrkans medlemmar vill att
deras medlemsavgifter ska gå till diakoni där vi ska se de svaga och utsatta.
Flera undersökningar visar att kunskapen om diakoni i församlingarna är
låg. Hur ska vi på bästa sätt svara upp mot medlemmarnas önskemål
och diakonins ansvar? Vem i församlingen vet bäst hur diakonalt arbete ska
bedrivas? I föreläsningar, workshops och seminarium problematiserar jag frågan om diakonalt ledarskap behövs i Svenska kyrkan.Foto Gustaf Hellsing

Ideellt ledarskap

Intresset för att engagera sig socialt och hjälpa och stödja andra människor ökar år från år och det är den främsta anledningen till att människor vill engagera sig ideellt. Hur kan Svenska kyrkan ta vara på de ideella krafter som finns i samhället och vad är diakonens roll i det ideella ledarskapet? I mitt föredrag talar jag om vikten av att engagera ideella och hur ett diakonalt ledarskap kan ta sig uttryck.

Omvärldsanalys

Har din församling eller stift behov av en omvärldsanalys eller behovsinventering av det diakonala arbetet? Behöver du hjälp med att forma det diakonala arbetet och ta fram strukturer för hur diakonin i församlingen och på stiftet ska se ut? I min roll som diakon med erfarenhet från församling, stift och nationell nivå kan jag erbjuda dig stöd och samtal i ditt fortsatta diakonala arbete.

Diakonal handledning

Diakoner möter människor som söker stöd och tröst utifrån sin livssituation. I mötet med en annan människa uppstår en relation och förtroende kan skapas. Detta förtroende är unikt och behöver vårdas. Ibland kan vi behöva hjälp i vårt vårdande av förtroenden och relationer. Jag är utbildad S:t Lukas handledare och har arbetat som diakon sedan 2002 inom Svenska kyrkan. Med mina personliga erfarenheter och mina utbildningar inom religionsbeteendevetenskap, socialt arbete och socialantropologi kan jag erbjuda diakonal handledning till diakoner i församlingstjänst.

Välkommen att kontakta mig