Foto Magnus Aronsson

 Föredrag

Människor och arbetsplatser förändras ständigt. I en förändring eller i en kris på en arbetsplats är förtroendet mellan ledare och medarbetare avgörande. Ett förtroende kommer inte av sig själv, det är ett arbete som kräver dialog och lyssnande där tillit är i fokus. Under mina 20 år inom olika verksamhetsområden och 10 år som chef har jag erfarenhet av hur förtroende skapas mellan människor. I mina föredrag berättar jag om mina erfarenheter av att leda i kriser och skapa förtroende på en arbetsplats.

Att leda i en storm

När en mediagranskning drabbar en
arbetsplats berör det både ledare och medarbetare. Det ställs höga krav på en
väl fungerade organisation där arbetsordningen är tydlig. I mitt föredrag
berättar jag om att leda i ett mediadrev
.


Foto: Torgny Lindén

 

Vad händer i en kris

Kriser kan drabba oss alla, både individer, grupper och arbetsplatser. En kris följer vanligtvis ett tydligt förlopp med fyra stadier. I mitt föredrag berättar jag om krisens fyra olika stadier och hur de tar sig uttryck.

Leda mot sin vilja


När våra egna värderingar inte stämmer överens med arbetsplatsens värderingar uppstår en konflikt. I mitt föredrag berättar jag om att leda där personliga värderingar står i konflikt till arbetsplatsens värderingar.

Skapa förtroende


När förtroende skapas mellan människor så kan förändringar ske utan större dramatik. Förtroende bygger på dialog och att lyssna. I mitt föredrag berättar jag om hur förtroende kan skapas men också - tyvärr - snabbt raseras.  


Välkommen att kontakta mig