Handledning

Vi människor är olika och det är oftast berikande och
tillför något i vår vardag. På arbetsplatser förväntas vi samarbeta kring gemensamma arbetsuppgifter och driva processer framåt. Oavsett vilket yrke vi har så interagerar vi med andra människor som i de flesta fall vi inte valt
själva. Vår personlighet och våra livserfarenheter påverkar vårt eget agerande och våra beslut. När vi möter andras personligheter och livserfarenheter så kan det uppstå både förvirring och krockar. Då kan det vara bra att ha verktyg för analys och reflektion kring dina egna styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar. I handledning får du stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.


Välkommen att kontakta mig

Handledning i grupp eller individuellt

Jag erbjuder både grupphandledning och enskild handledning. I de
båda handledningstillfällena är målet att utvecklas i sin yrkesroll och öka
självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. I handledningen så samtalar
vi om de utmaningar och problem som kan uppstå i arbetslivet. Syftet med
handledningen är att förstå och reflektera över sin egen situation och skapa
ett professionellt förhållningssätt gentemot de vi möter i vårt arbete.


Min utbildning

Jag är utbildad S:t Lukas handledare 
och har en
filosofikandidatexamen i Socialantropologi och Teologi, jag är vigd diakon
sedan 2002 och har arbetat som chef i både i Svenska kyrkan och kommunal
verksamhet de senaste tio åren. Tillsammans med mina utbildningar och
yrkeserfarenheter erbjuder jag en professionell handledning till yrkesverksamma
i olika kontexter, både medarbetare och chefer.