Foto: Magnus Aronson 


Handledning

Vi människor är olika och det är oftast berikande och tillför något i vår vardag. På arbetsplatser förväntas vi samarbeta kring gemensamma arbetsuppgifter och driva processer framåt. Oavsett vilket yrke vi har så interagerar vi med andra människor som i de flesta fall vi inte valt
själva. Vår personlighet och våra livserfarenheter påverkar vårt eget agerande och våra beslut. När vi möter andras personligheter och livserfarenheter så kan det uppstå både förvirring och krockar. Då kan det vara bra att ha verktyg för analys och reflektion kring dina egna styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar. I handledning får du stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.


Välkommen att kontakta mig

Handledning i grupp eller individuellt

Jag erbjuder både grupphandledning och enskild handledning. I de
båda handledningstillfällena är målet att utvecklas i sin yrkesroll och öka
självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. I handledningen så samtalar vi om de utmaningar och problem som kan uppstå i arbetslivet. Syftet med handledningen är att förstå och reflektera över sin egen situationoch skapa ett professionellt förhållningssätt gentemot de vi möter i vårt arbete.


Handledning i församlingskontext

Kyrkligt anställda möter människor som söker stöd och tröst utifrån sin livssituation. I mötet med en annan människa uppstår en relation och förtroende kan skapas. Detta förtroende är unikt och behöver vårdas. Ibland kan vi behöva hjälp i vårt vårdande av förtroenden och relationer. Jag är utbildad S:t Lukas handledare och har arbetat som diakon sedan 2002 inom Svenska kyrkan. Med mina personliga erfarenheter och mina utbildningar inom religionsbeteendevetenskap, socialt arbete och socialantropologi kan jag erbjuda handledning till anställda i församlingstjänst. 


Min utbildning och yrkeserfarenhet 

Jag är utbildad S:t Lukas handledare 

och har en filosofikandidatexamen i Socialantropologi och Teologi, jag är vigd diakon sedan 2002 och har arbetat som chef i både i Svenska kyrkan och kommunal verksamhet i tio år. Idag arbetar jag deltid som lärare i diakoni på Svenska kyrkans utbildnings institut. Tillsammans med mina utbildningar och yrkeserfarenheter erbjuder jag en professionell handledning till yrkesverksamma i olika kontexter, både medarbetare och chefer.