Foto Magnus Aronson

Handledare & Föreläsare

Som handledare erbjuder jag grupphandledning och individuell handledning till både medarbetare och chefer. Målet för handledningen är att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå ett bra resultat på jobbet.

Som föreläsare delar jag med mig av mina tjugoåriga erfarenheter från Svenska kyrkan, stiftelser och kommunal verksamhet där jag de senaste tio åren har arbetat som chef.

Som diakon föreläser jag om mina personliga erfarenheter av diakonalt ledarskap med fokus på att stärka och utveckla den diakonala kunskapen inom Svenska kyrkan.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information

Lyssna på samtal om ledarskap och jämställdhet tillsammans med Erik, Frida och jag själv i podden Behåll hatten på

Handledning

Vi människor är olika och det är oftast berikande och
tillför något i vår vardag. På arbetsplatser förväntas vi samarbeta kring
gemensamma arbetsuppgifter och driva processer framåt. Oavsett vilket yrke vi
har så interagerar vi med andra människor som i de flesta fall vi inte valt
själva. Vår personlighet och våra livserfarenheter påverkar vårt eget agerande
och våra beslut. När vi möter andras personligheter och livserfarenheter så kan
det uppstå både förvirring och krockar. Då kan det vara bra att ha verktyg för
analys och reflektion kring dina egna styrkor och kompetenser vilket leder till att
din professionalitet ökar. I handledning får du stöd, utrymme och verktyg för
att utvecklas i din yrkesroll.


Här presenterar jag mina handledningsuppdrag


Föredrag

Människor och arbetsplatser förändras ständigt. I en förändring eller i en kris på en arbetsplats är förtroendet mellan ledare och medarbetare avgörande. Ett förtroende kommer inte av sig själv, det är ett arbete som kräver dialog och lyssnande där tillit är i fokus. Under mina 20 år inom olika verksamhetsområden och 10 år som chef har jag erfarenhet av hur förtroende skapas mellan människor. I mina föredrag berättar jag om mina erfarenheter av att leda i kriser och skapa förtroende på en arbetsplats.

Här presenterar jag mina föredrag


Foto: Torgny Lindén

Diakonalt ledarskap

Diakoni är hela kyrkans ansvar och diakoner ska leda det diakonala arbetet. Diakonalt ledarskap är viktigt för att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en diakonal kyrka. I föredrag, workshops, och seminarier problematiserar jag frågan om diakonalt ledarskap behövs i Svenska kyrkan och i omvärldsanalyser och handledning delar jag med mig mina erfarenheter av diakonalt ledarskap. 

Här presenterar jag min uppdrag 


Foto: Gustaf Hellsing

Om mig

Det är en del av livet att förändras. Ibland är förändringar planerade och önskade men ibland är förändringar ofrivilliga och kommer utan förvarning. Då kan vi behöva stöd tills förändringen blivit en del av vår vardag.

Jag har 20 års yrkeserfarenhet från Svenska kyrkan, stiftelser och kommunal verksamhet och 10 år som ledare och chef där människor och arbetsgrupper ofta befunnit sig i förändring. Jag har lärt mig att förtroende mellan människor är avgörande för att en förändring ska kunna genomföras på bästa sätt.

Jag har en filosofie kandidatexamen i socialantropologi, en teologie kandidatexamen och läst socialt arbetet på Socialhögskolan i Stockholm samt utbildad diakon inom Svenska kyrkan. Jag har gått flera ledarskapsutbildningar såsom UGL, Klart ledarskap, Praktisk projektplanering med mera.

I föredrag berättar jag om mina erfarenheter av att vara chef och diakon och att leda i förändring och hur förtroende skapas på en arbetsplats.

Välkommen att kontakta mig