Referenser

""Ett intressant och givande föredrag om att leda till varje pris .Ledarskapets olika sidor beroende på uppdragsgivare, förtroende och tillit.
Annas föredrag är personligt och öppnar upp för vidare diskussion i gruppen!"

Catharina Roos

Nätverksledare i Affärsnätverket HR och chefsutveckling

Stockholms Handelskammare


"Anna är en kunskapsrik, energigivande och mycket kompetent föreläsare som delar både sina egna erfarenheter och kunskap kring diakonen som ledare."

Karin Ahlqvist

Stiftsdiakon

Växjö stift

"Genom Annas självupplevda erfarenheter som chef som hon frispråkigt delar med sig av liksom sina slutsatser och kloka insikter får jag som chef en möjlighet till att vara mer förberedd och kunna agera mer genomtänkt och professionellt."

Charlotte Klint

Verksamhetschef S:t Lukas Uppsala

Ett mycket inspirerande och viktigt föredrag för oss diakoner! ("Makt provocerar" i Göteborg)
Utifrån egna erfarenheter som chef i både offentlig och kyrklig sektor, delar Anna med sig på ett inspirerande sätt, av insikter och kunskap om diakonalt ledarskap och vikten av att agera strategiskt och professionellt i hierarkiska organisationer där "makt provocerar".

Maria Jälmsjö

Diakonichef
Varbergs församling 


""Jag kan varmt rekommendera att lyssna på Annas spännande och inspirerande föredrag om lärdomar och erfarenheter från händelser som vi alla med intresse följde via medierna"

Helena Karlsson

Affärschef, Projektledning Tyrens, Stockholm


"Jag kan varmt rekommendera Anna Moilanens föredrag om kraften i ett mediadrev, och vilka effekter detta kan ha på medarbetare och chefer. Och om hur man som ledare ska agera - och inte agera - i en krissituation."

Madelene Lundin

Kommunikatör,

offentlig sektor,

Stockholm

Anna talade på temat diakonalt ledarskap och väckte under dagen funderingar kring diakonatet, vår diakonala yrkesstolthet, om diakonens ansvar och om leda diakonalt arbete i församling. Dagen gav oss nya kloka infallsvinklar och tankar för framtiden, om att våga verka i samtiden, med lärdom av vår historia"

Dagen genomfördes I samverkan med Jonas Bromander som framtidsspanande.


Carin Hompe Svedberg

Stiftsdiakon

Lund stift

Välkommen att kontakta mig