Referenser

Kinds pastorat har under hösten och våren 2022-2023 anlitat företaget Kris och ledarskap, som består av Anna Moilanen och Karin Ahlqvist. Karin Ahlqvist är diakon, författare och stiftsdiakon i Växjö stift, samt en frilansande utredare. Anna Moilanen är diakon, handledare och lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, och även frilansande utredare. Uppdraget har varit att som extern part hjälpa oss att genomföra en omvärldsanalys som kommer att ligga till grund för utvecklingen av en ny församlingsinstruktion (FIN) för Kinds pastorat.

På ett metodiskt och grundligt sätt har Anna och Karin kartlagt och analyserat omvärlden i de två kommunerna Svenljunga och Tranemo, som utgör Kinds pastorat. De har sammanställt utmaningar, positiva aspekter och möjliga lösningar för pastoratet, och har presenterat detta både muntligt och skriftligt. Arbetsgruppen för FIN har känt sig delaktig i processen, och det har funnits en god kommunikation mellan oss och företaget Kris och ledarskap.

Vi är mycket nöjda med samarbetet och känner att vi varmt kan rekommendera att andra företag och organisationer tar hjälp av Kris och ledarskap för framtida uppdrag.

Kontaktinformation för referenspersonen för Kinds pastorat:

Katarina Redegard,

diakon och verksamhetsområdeschef

"Anna är en kunskapsrik, energigivande och mycket kompetent föreläsare som delar både sina egna erfarenheter och kunskap kring diakonen som ledare."

Karin Ahlqvist

Stiftsdiakon

Växjö stift

""Ett intressant och givande föredrag om att leda till varje pris .Ledarskapets olika sidor beroende på uppdragsgivare, förtroende och tillit.
Annas föredrag är personligt och öppnar upp för vidare diskussion i gruppen!"

Catharina Roos

Nätverksledare i Affärsnätverket HR och chefsutveckling

Stockholms Handelskammare

"Genom Annas självupplevda erfarenheter som chef som hon frispråkigt delar med sig av liksom sina slutsatser och kloka insikter får jag som chef en möjlighet till att vara mer förberedd och kunna agera mer genomtänkt och professionellt."

Charlotte Klint

Verksamhetschef S:t Lukas Uppsala

Ett mycket inspirerande och viktigt föredrag för oss diakoner! ("Makt provocerar" i Göteborg)
Utifrån egna erfarenheter som chef i både offentlig och kyrklig sektor, delar Anna med sig på ett inspirerande sätt, av insikter och kunskap om diakonalt ledarskap och vikten av att agera strategiskt och professionellt i hierarkiska organisationer där "makt provocerar".

Maria Jälmsjö

Diakonichef
Varbergs församling 


""Jag kan varmt rekommendera att lyssna på Annas spännande och inspirerande föredrag om lärdomar och erfarenheter från händelser som vi alla med intresse följde via medierna"

Helena Karlsson

Affärschef, Projektledning Tyrens, Stockholm


"Jag kan varmt rekommendera Anna Moilanens föredrag om kraften i ett mediadrev, och vilka effekter detta kan ha på medarbetare och chefer. Och om hur man som ledare ska agera - och inte agera - i en krissituation."

Madelene Lundin

Kommunikatör,

offentlig sektor,

Stockholm

Anna talade på temat diakonalt ledarskap och väckte under dagen funderingar kring diakonatet, vår diakonala yrkesstolthet, om diakonens ansvar och om leda diakonalt arbete i församling. Dagen gav oss nya kloka infallsvinklar och tankar för framtiden, om att våga verka i samtiden, med lärdom av vår historia"

Dagen genomfördes I samverkan med Jonas Bromander som framtidsspanande.


Carin Hompe Svedberg

Stiftsdiakon

Lund stift

Välkommen att kontakta mig