Omvärldsanalys

i samarbete med Karin Ahlqvist

Foto: Magnus Aronson 

Oavsett om du är en liten församlingen eller ett större pastorat så ska du enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ha en församlingsinstruktion. ​

Som grund för församlingsinstruktionen ligger en omvärldsbevakning och en analys av denna. I en omvärldsanalys brukar det framkomma vad det kan finnas för utmaningar i församlingsarbetet och vilka prioriteraringar som behöver göras för att kyrkan ska stå i samklang med sin omvärld. ​

Arbete med omvärldsanalys är tidskrävande men kan ge väldigt god utdelning för det framtida arbetet i församlingen.

Vi erbjuder som extern part en omvärldsanalys som kan ligga till grund för en ny församlingsinstruktion. Vi kartlägger och analyserar pastoratet/församlingen och sammanställer positiva aspekter, utmaningar och förslag på utvecklingsmöjligheter. 

Välkommen för vidare kontakt, kostnadsförslag och referenser. 

Karin Ahlqvist: diakon, verksamhetschef för Hela Människan i Jönköping, frilansade utredare

Anna Moilanen se Om mig