Omvärldsanalys

i samarbete med Karin Ahlqvist

Foto: Magnus Aronson 

Vår omvärld förändras ständigt, både innanför och utanför Sveriges gränser. Kriget i Ukraina har snart pågått i två år, den ekonomiska utsattheten ökar, ett nytt förslag om anmälningsplikt har tagits fram och de existentiella frågorna blir fler. Svenska kyrkan står för stabilitet och kontinuitet och är många gånger en motvikt till det som sker runt omkring oss med sitt tydliga budskap om hopp. För att församlingen ska kunna prioritera rätt och möta de utmaningar som finns i det framtida arbetet behövs en uppdaterad omvärldsanalys. En omvärldsanalys kan ge hjälp att få syn på de utmaningar som finns i församlingen och vilka prioriteringar som kan behöva göras för framtiden. 

Vi erbjuder som extern part en omvärldsanalys. Vi kartlägger och analyserar pastoratet/församlingen och sammanställer positiva aspekter, utmaningar och förslag på utvecklingsmöjligheter. 

Välkommen för vidare kontakt, kostnadsförslag och referenser. 

Karin Ahlqvist: diakon, verksamhetschef för Hela Människan i Jönköping, frilansade utredare

Anna Moilanen se Om mig